AN-BN

AN-BN vzw:
waar ervaringsdeskundigheid en professionaliteit elkaar ontmoeten

De vzw Anorexia Nervosa werd officieel opgericht op 10 oktober 1980 door enkele ouders waarvan de dochter te kampen had met een eetstoornis.
Volgens de toen opgestelde statuten was het doel van de vereniging “het bevorderen van de hulp aan personen die lijden aan Anorexia Nervosa en hun gezinsleden en het verstrekken van alle mogelijke informatie hierover”. Op heden is dit nog steeds één van de belangrijkste peilers.
Jarenlang zijn de oprichters zich blijven inzetten voor de vereniging. Al die tijd moest de vereniging zien rond te komen met giften van sympathisanten en de minimale inkomsten van lidgelden.
Met uitzondering van een korte onderbreking bracht de vereniging al die tijd ook een driemaandelijks tijdschrift “Antenne” uit.
Doorverwijzing naar professionele hulpverlening is altijd een belangrijk punt geweest. Daarom heeft de vereniging steeds veel aandacht geschonken aan het up-to-date houden van een lijst professionele hulpverleners in Vlaanderen.

Een belangrijke verandering in de werking van de vereniging kwam er in 2004 toen de vereniging, waarvan de naam ondertussen officieel was veranderd in “Vereniging Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa vzw”, voor het eerst een dotatie kreeg van de Nationale Loterij.
Dankzij deze financiële impuls kon de vereniging een inloophuis openen in de Blijde Inkomststraat 113 te 3000 Leuven.
Het inloophuis werd officieel geopend op 24 september 2005 en viel samen met de feestelijkheden rond het 25-jarig bestaan. Meter van het inloophuis is Kim Gevaert, was toen ook aanwezig.
Datzelfde jaar kreeg de vereniging een nieuw logo en een volledig nieuwe website met hieraan gekoppeld een uitgebreide affichecampagne in gans Vlaanderen. We verstuurden 9000 affiches naar o.a. bibliotheken, huisartsen en andere gezondheidsdiensten.

 

Meer informatie over AN-BN kan u vinden op www.anbn.be.
Voor de agenda van de Inloopmobiel te raadplegen kan u HIER klikken.

 

Inloopmobiel

Sinds kort kan je ook terecht bij de Inloopmobiel eetstoornissen: een bus die op verschillende locaties in Vlaanderen te bezoeken is. Je kunt er terecht voor hulp en steun. Voor de agenda van de Inloopmobiel te raadplegen kan u HIER klikken. Op verzoek kunnen ze ook bij jou thuis langskomen, op beurzen of andere evenementen. Je betaalt dan alleen de vervoerskosten (0,30 euro/km).

inloopmobiel

ingericht